Stavební firma | stavba&design

Sanace vlhkého zdiva | Injektáže

Injektáž vlhkého zdiva úvodní blok

Profesionální sanace

Sanace
vlhkého zdiva

Injektáž vlhkého zdiva je efektivní metoda sanace poskytující trvalé řešení pro odstranění pronikající vlhkosti, zajištění pevnosti a odolnosti stěn rodinných a bytových domů, budov a památek. Při injektáži se do vyvrtaných otvorů ve zdivu vtlačuje injektážní směs, která vytváří hydroizolační clonu. Tato clona následně zabraňuje dalšímu vzlínání vlhkosti z podloží. Injektážní směs je obvykle vyrobena z polymerních materiálů, které jsou vodoodpudivé a odolné vůči povětrnostním vlivům.

Hlavní výhody injektáže zdiva:

 • Trvalé řešení problému s vlhkostí zdiva.
 • Injektáž je relativně rychlá a snadná.
 • Injektáž nezatěžuje konstrukci budovy.

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel: +420 770 100 001 

Kde je možné injektáž použít?

Injektáž je metoda sanace vhodná pro všechny typy vlhkého zdiva. Její použití je možné jak pro novostavby, tak i pro historické budovy. Injektáž se používá především k sanaci následujících typů staveb:

 • Rodinné domy
 • Bytové a činžovní domy
 • Historické budovy
 • Podzemní stavby
 • Historické budovy
 • Stavby poblíž vody

Kdy je možné injektáž použít?

Injektáž vlhkého zdiva je také vhodná v případě, kdy je vlhkost ve zdivu způsobena kombinací více faktorů a provádět by se měla pouze v případě, kdy je vlhkost ve zdivu způsobena skutečnou poruchou.

 • Při pronikání vzlínající zemní vlhkosti. Vzlínající zemní vlhkost je nejčastější příčinou vlhkosti ve zdivu. Injektáž v tomto případě vytvoří vodonepropustnou bariéru, která zabrání pronikání vlhkosti do zdiva.
 • Při pronikání srážkové vody. Srážková voda může pronikat do zdiva trhlinami, spárami nebo jinými poruchami. Injektáž v tomto případě zpevňuje zdivo a utěsňuje jeho trhliny a spáry.
 • Při pronikání tlakové vody. Tlaková voda může pronikat do zdiva pod tlakem. Injektáž v tomto případě vytvoří vodonepropustnou bariéru, která odolá tlaku vody.

Krok za krokem

Jak postupovat
při injektáži zdiva?

Injektáž vlhkého zdiva je v dnešní době významnou a velmi účinnou metodou, která slouží k boji proti vlhkosti. Pokud se rozhodnete pro tuto metodu, vodoodpudivé médium se injektuje přímo do zdiva, čímž se vytvoří zcela účinná hydroizolační bariéra. Vyskytují-li se u vás problémy s vlhkostí, jako jsou například kapilární vlhkost, vzlínající vlhkost nebo infiltrující vlhkost, můžete se spolehnout na tuto prověřenou metodu, která vás nepochybně nezklame.

Vyvrtání otvorů_Injektáž vhlkého zdiva

Vyvrtání otvorů

Prvním krokem je vyvrtání otvorů do zdiva. Otvorů se obvykle vytváří více, aby se vytvořila rovnoměrná hydroizolační clona.

Vyčištění otvorů

Po vyvrtání otvorů je nutné je vyčistit nově vyvrtané otvory od prachu a nečistot. Ideální je nečistoty vysát průmyslovým vysavačem.
Vložení injektážních trubiček_Injektáž vlhkého zdiva

Vložení injektážních trubiček

Do otvorů se vloží injektační trubičky, které usnadňují vtlačování injektážního materiálu.
Vtlačování injektážního materiálu_Injektáž vlhkého zdiva

Vtlačování injektážního materiálu

Posledním krokem je vtlačování injektážního materiálu do otvorů pod tlakem.

VIDEO | Vtlačování injektážního materiálu

Vtlačování injektážního materiálu_Injektáž vlhkého zdiva
Přehrát video o Vtlačování injektážního materiálu_Injektáž vlhkého zdiva

Sanace | Injektáž

Máte zájem o konzultaci?

zdarma

Jaké problémy způsobuje vlhké zdivo?

01

Plíseň a houby

Plíseň a houby se mohou množit na vlhkých plochách, což může vést k zdravotním problémům, jako je astma a alergie.

02

Koroze

Vlhkost může způsobit korozi kovových prvků, jako jsou ocelové nosníky, trubky a další kovové prvky staveb.

03

Rozpad zdiva

Vlhkost může systematicky a dlouhodobě oslabovat zdivo a v čase způsobit jeho úplný rozpad.

03

Vyšší náklady

Vlhké zdivo může snížit tepelnou izolaci budovy, což může vést k podstatně vyšším nákladům na energie.

Jaké problémy způsobuje vlhké zdivo?

Plíseň a houby

Plíseň a houby se mohou množit na vlhkých plochách, což může vést k zdravotním problémům, jako je astma a alergie.

Koroze kovových prvků

Vlhkost může způsobit korozi kovových prvků, jako jsou ocelové nosníky, trubky a další kovové prvky staveb.

Rozpad zdiva

Vlhkost může systematicky oslabovat zdivo a v čase způsobit jeho úplný rozpad.

Vyšší náklady na energie

Vlhké zdivo může snížit tepelnou izolaci budovy, což může vést k vyšším nákladům na energie.

Sanace vlhkého zdiva

Často kladené
Otázky

Injektáž vlhkého zdiva je metoda, která se používá k zablokování průniku vlhkosti do zdiva. Injektuje se do zdiva vodoodpudivé médium, které vytvoří hydroizolační bariéru. Injektáž vlhkého zdiva je účinná metoda pro řešení problémů s vlhkým zdivem, jako je kapilární vlhkost, vzlínající vlhkost nebo infiltrující vlhkost.

V tomto FAQ naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se injektáže vlhkého zdiva. Odpovědi jsou stručné a výstižné, aby bylo možné rychle najít potřebné informace.

Pokud máte nějaké další otázky týkající se injektáže vlhkého zdiva, neváhejte se obrátit na naše odborníky.

Výhody injektáže vlhkého zdiva:

 • Účinná metoda odstranění vlhkosti ze zdiva. Injektáž je jednou z nejúčinnějších metod odstranění vlhkosti ze zdiva. Může být použita k odstranění vlhkosti způsobené vzlínající zemní vlhkostí, srážkovou vodou nebo tlakovou vodou.
 • Šetrná metoda. Injektáž je šetrná metoda, která nenarušuje statiku objektu.
 • Nevyžaduje omezení provozu objektu. Injektáž lze provádět bez omezení provozu objektu.

Nevýhody injektáže vlhkého zdiva:

 • Vyšší náklady. Injektáž je dražší než některé jiné metody sanace vlhkého zdiva.
 • Nutnost odborné firmy. Injektáž by měla být provedena odbornou firmou, která má zkušenosti s touto metodou sanace.
 • Závislost na kvalitě použitých materiálů. Účinnost injektáže závisí na kvalitě použitých materiálů.

Existují dva základní druhy injektáže vlhkého zdiva:

 • Hydroizolační injektáž. Hydroizolační injektáž se používá k vytvoření vodonepropustné bariéry, která zabrání pronikání vlhkosti do zdiva. Hydroizolační injektáže se dělí na několik typů podle použitého materiálu.)
 • Sanační injektáž. Sanační injektáž se používá k odstranění vlhkosti ze zdiva, které je již vlhké. Sanační injektáže se dělí na několik typů podle použitého materiálu.

Při injektáži vlhkého zdiva se používají různé materiály, které se liší svými vlastnostmi a účelem. Mezi nejčastěji používané materiály patří:

Hydroizolační materiály:

Cementové injektáže
Emulzní injektáže
Polyuretanové injektáže

Sanační materiály
Solné injektáže
Iontové injektáže
Elektroosmotické injektáže

Injektáž vlhkého zdiva se provádí v několika krocích:

 1. Příprava zdiva - zdivo se musí před injektáží připravit. To znamená, že se musí odstranit volné části zdiva, trhliny a spáry se musí proškrábat a zdivo se musí navlhčit.
 2. Vyvrtání otvorů - do zdiva se vyvrtají otvory, do kterých se bude injektáž provádět. Otvor se obvykle vyvrtá v rozteči 10-15 cm.
 3. Vložení injektáže - do otvorů se vloží injektáž. Injektáž se může vkládat ručně nebo pomocí speciálního zařízení.
 4. Dokončení injektáže - po vložení injektáže se otvory zatěsní.

Novinky

Buďte v obraze ohledně témat rekonstrukcí bytů a domů, a také staveb rodinných domů. Stavební firma stavba&design přináší aktuální a inspirativní články z oblasti stavebnictví, které vám pomohou s plánováním vaší další rekonstrukce nebo výstavby. Díky našim novinkám budete mít vždy informace o nejnovějších trendech v oblasti stavebnictví

POPTEJTE NÁS

Nechcete vyplňovat formulář?
Zavolejte nám: +420 770 100 001.